Тел: + (359 2) 865 04 26
Следете ни:

Работа при нас

Работа при нас

Всички свободни към момента позиции са посочени по-долу. В случай, че в момента не набираме нови кадри, можете да изпратите Вашата автобиография като свободна кандидатура на адрес:  office@sevexpharma.com

Севекс Фарма гарантира конфиденциалността на Вашата кандидатура.

Динамично развиваща се маркетингова компания за работа с фармацевтични продукти търси да назначи: 

1. Специалист маркетинг и реклама с място на работа в гр. София

Отговорности:

 • Разработва и координира прилагането на рекламна стратегия за развитие на портфолиото от продукти;
 • Следи за правилното позициониране на брандовете на пазара и налагането на нови такива;
 • Разработва седмични и месечни промоционални кампании към краен клиент;
 • Работи съвместно с Продуктовия мениджър при подготовката на рекламните материали на продуктите и поддържа рекламния статус на продуктите;
 • Отговаря за планирането и реализирането на  маркетинговите кампании като анализира резултатите и представя отчет за извършените активности;
 • Обсъжда с търговския и продуктов мениджър изготвянето на оферти и презентации;
 • Комуникира с международни и национални партньори и доставчици;
 • Обновява съдържанието на фейсбук и интернет страниците на продуктите и компанията;
 • Извършва мониторинг на конкурентната среда;
 • Работи на пряко подчинение на маркетинг мениджър.

Изисквания:

 • Подходящо висше образование;
 • Опит на подобна позиция – минимум 1 години;
 • Много добра компютърна грамотност – работа с Microsoft Office и Power Point;
 • Опит и умения по изграждане и управление на реклами за Facebook;
 • Умение за писане на рекламни текстове и ПР статии;
 • Опит и умения в други областти на онлайн маркетинга и рекламата;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Творческо мислене, креативност, инициативност;
 • Работа в екип и стремеж към постигане на добри резултати;
 • Много добри комуникативни умения;
 • Инициативност и желание за развитие.

За предимство се счита:

 • Владеене на немски език;
 • Познания по CorelDRAW и Photoshop;
 • Завършено висше образование по маркетинг;

Компанията предлага:

 • Добра работна атмосфера;
 • Възможност за професионално развитие и надграждане на знанията;
 • Справедливо възнаграждение.

- Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография и снимка. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

*Срок за подаване на документи19.10.2018 г. вкл.

 

2. Медицински представител с място на работа в гр. София

Задачи и отговорности:

 • Презентира продуктите на компанията пред лекари и фармацевти с цел увеличаване      информираноста им за тях.
 • Изпълнява плана за продажбите по утвърден от компанията график.
 • Стриктно да спазва  графика , за посещенията при лекари и фармацевти, изработен от самия него и съгласуван с прекият му ръководител.
 • Да поддържа и да развива вече изградените бизнес отношения.
 • Да изгражда трайни отношения на доверие.
 • Да създава нови контакти и да развива нови райони.
 • Да дава предложения и да предлага решения относно подобряването на работата във всички нейни аспекти.
 • Да изнасяне презентации и да организира обучителни модули при лекари и фармацевти.
 • Да участва в организираните от  лекари и фармацевти събития с цел представяне продуктите на компанията.
 • Да подържа и развива база данни за своите потенциални партньори.
 • Да демонстрира професионално поведение в съответствие с принципите на етичния кодекс и ценностите на компанията
 • Да изготвя отчети за дейноста си.

Изисквания:

 • Предишен опит на подобна или сходна позиция ще се счита за предимство
 • Добра компютърна грамотност: MS Office
 • Добри пазарни умения (комуникативност и умения да убеждава).
 • Способност за самодисциплина и управление на времето.
 • Активен шофьор с чиста шофьорска книжка.
 • Възможност за командировки с отсъствие от дома

За предимство се счита:

 • Владеенето на  английски или друг западен език на средно или по-високо ниво;
 • Образование по фармация, медицина и специалност с хуманитарна насоченост;

Компанията предлага:

 • Добра работна атмосфера;
 • Възможност за професионално развитие и надграждане на знанията;
 • Справедливо възнаграждение.

-Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография и снимка. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Срок за подаване на документи  – 19.10.2018 г. вкл.

 

 

 

 


 

                                           

#42

© 2018. «Sevex Pharma Ltd.» All right reserved. «Cookie policy» «Privacy policy»