Тел: + (359 2) 865 04 26
Следете ни:

Работа при нас

Работа при нас

Всички свободни към момента позиции са посочени по-долу. В случай, че в момента не набираме нови кадри, можете да изпратите Вашата автобиография като свободна кандидатура на адрес:  office@sevexpharma.com

Севекс Фарма гарантира конфиденциалността на Вашата кандидатура.

Длъжност: Специалист дигитален  маркетинг с място на работа в гр. София

Отговорности:

• Подръжка на продуктовите и фирмената Facbook страница;

• Подръжка на продуктовите страници в Instagram;
• Провеждане на рекламни кампании в Google;

• Провеждане на рекламни кампании в You Tube;

• Разработване на рекламни стратегии и планиране на дигитални кампании;

• Активна комуникация с рекламни агенции за дигитален маркетинг;

• Активна комуникация с чуждестранните партньори на Севекс Фарма по отношение на стратегията и изпълнение на кампаниите по дигитален маркетинг;

• Отговаря за планирането и реализирането на  дигиталните кампании като анализира резултатите и представя отчет за извършените активности;

• Извършва мониторинг на конкурентната среда;

• Работи на пряко подчинение на маркетинг мениджър.

Изисквания:

• Подходящо висше образование;
• Опит на подобна позиция – минимум 1 години;
• Много добра компютърна грамотност – работа с Microsoft Office и Power Point;

• Опит и умения по изграждане и управление на реклами за Facebook;

• Опит и умения по изграждане и управление на реклами за Instagram;

• Опит и умения по изграждане и управление на реклами в Google;

• Опит и умения за управление на реклами в You Tube;

• Умение за писане на рекламни текстове и ПР статии;

• Опит и умения в други областти на онлайн маркетинга и рекламата;
• Много добро владеене на английски език;

• Творческо мислене, креативност, инициативност;
• Много добри комуникативни умения;

За предимство се счита:

• Познания по CorelDRAW и Photoshop;

• Завършено висше образование по маркетинг;

Компанията предлага:

• Добра работна атмосфера;

• Възможност за професионално развитие и надграждане на знанията;
• Справедливо възнаграждение.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография и снимка. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Срок за подаване на документи15.03.2019 г. вкл.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Длъжност: Медицински представител с място на работа в гр. Варна

Задачи и отговорности:

- Презентира продуктите на компанията пред лекари и фармацевти с цел увеличаване      информираноста им за тях.

- Изпълнява плана за продажбите по утвърден от компанията график.

- Стриктно да спазва  графика , за посещенията при лекари и фармацевти, изработен от самия него и съгласуван с прекият му ръководител.

- Да поддържа и да развива вече изградените бизнес отношения.

- Да изгражда трайни отношения на доверие.

- Да създава нови контакти и да развива нови райони.

- Да дава предложения и да предлага решения относно подобряването на работата във всички нейни аспекти.

- Да изнасяне презентации и да организира обучителни модули при лекари и фармацевти.

- Да участва в организираните от  лекари и фармацевти събития с цел представяне продуктите на компанията.

- Да подържа и развива база данни за своите потенциални партньори.

- Да демонстрира професионално поведение в съответствие с принципите на етичния кодекс и ценностите на компанията

- Да изготвя отчети за дейноста си.

Изисквания:

1. Предишен опит на подобна или сходна позиция ще се счита за предимство

2. Добра компютърна грамотност: MS Office

3. Добри пазарни умения (комуникативност и умения да убеждава).

4. Способност за самодисциплина и управление на времето.

5. Активен шофьор с чиста шофьорска книжка.

6. Възможност за командировки с отсъствие от дома

За предимство се счита:

• Владеенето на  английски или друг западен език на средно или по-високо ниво;

• Образование по фармация, медицина и специалност с хуманитарна насоченост;

Компанията предлага:

• Добра работна атмосфера;

• Възможност за професионално развитие и надграждане на знанията;

• Справедливо възнаграждение.

-Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография и снимка. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Срок за подаване на документи  – 25.03.2019 г. вкл.

 

 

 

 

 

 


 

                                           

#42

© 2018. «Sevex Pharma Ltd.» All right reserved. «Cookie policy» «Privacy policy»