Тел: + (359 2) 865 04 26
Следете ни:

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХЕПАТОЛОГИЯ

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХЕПАТОЛОГИЯ

В София от 8 до 9 Декември 2017 г. в  х-л Рамада се проведе ІІІ Национална конференция по хепатология. Организатори на конференцията бяха Българско дружество за изучаване на черния дроб и Българско дружество по гастроентерология.

 Първият ден на форума беше посветен на доклади по  представени научни проекти.

Участниците в събитието  обърнаха особено внимание на автоимунните чернодробни заболявания, а именно автоимунния хепатит, първичния билиарен холангит (първична билиарна цироза), първичния склерозиращ холангит и вариантните им, припокриващи се форми.Разгледани бяха и биомаркери и системи за оценка на автоимунните чернодробни заболявания.

В съботния ден Севекс Фарма представи своя нов продукт ЦЕФАСИЛИМАРИН - естествен хепатопротектор –високо технологичен с традиции при лечение на заболявания на черния дроб.Лектори бяха Др Герджикова и Др Комитова с модератор Проф.Б.Владимиров.

#42

© 2018. «Sevex Pharma Ltd.» All right reserved. «Cookie policy» «Privacy policy»