Тел: + (359 2) 865 04 26
Следете ни:

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „BETTY“

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „BETTY“

Мероприятието се проведе в гр. Пловдив, хотел Санкт Петербург, от 9 март до 11 март 2018 г. Участваха над 300 собственици и уравители на аптеки - част от маркетинкг програмата “BETTY” и представители на производители. Организатор беше Фьоникс Фарма. Севекс Фарма като успешен партньор на организаторите подкрепи събитието, участвайки с щанд, на който беше представено разнообазното продуктовото портфолиона компанията.

#42
© 2015. «Sevex Pharma Ltd.» All right reserved.