Work with us

Work with us

-Our secret weapon is our people-

At Sevex Pharma we are proud of our team! We are always looking for personalities and love to work with people who inspire us with their creativity, initiative and desire to be the best version of themselves every day.

Thanks to our team, today we are one of the leading marketing pharmaceutical companies in Bulgaria. We are looking for people who understand the complex interrelationships of the healthcare market and do not stop at the dynamic challenges of the industry.

Of course, we want to work with great professionals, but even more important for us is that they are great people who can understand the problems of our partners and clients.

Sevex Pharma is a stable and fair employer that promotes work-life balance. We support our employees with a great work atmosphere, a positive attitude to problems, attractive pay and opportunities for development in areas that they believe are best suited to their abilities and interests. That is why we are happy to give a chance to inexperienced people who have grabbed us with their motivation, creativity and desire for development.

If you are positive and organized, have good communication skills and believe in the power of teamwork, apply for a job with us! Even if you have taken a different career path or you are at the beginning of your career, but you want to develop in the field of pharmacy and healthcare, we will be happy to consider your application.

We look forward to receiving your application at:
jobs@sevexpharma.com

-Applying for a job at Sevex Pharma-

 
(CV, cover letter, other required file)
*Maximum file size 2MB

With us you can find new opportunities such as:

 • Leading and expert positions in the field of trade, marketing and advertising
 • Sales and medical representatives
 • Transport and Logistics

Vacant positions

Медицински представител за град София

Задачи и отговорности:

 • Презентира продуктите на компанията пред лекари и фармацевти с цел увеличаване информираноста им за тях.
 • Изпълнява плана за продажбите по утвърден от компанията график.
 • Стриктно спазва графика за посещенията при лекари и фармацевти, изработен от самия него и съгласуван с прекия му ръководител.
 • Поддържа и развива вече изградените бизнес отношения.
 • Изгражда трайни отношения на доверие.
 • Създава нови контакти и развива нови райони.
 • Дава предложения и предлага решения относно подобряването на работата във всички нейни аспекти.
 • Изнася презентации и организира обучителни модули при лекари и фармацевти.
 • Участва в организираните от лекари и фармацевти събития с цел представяне продуктите на компанията.
 • Подържа и развива база данни за своите потенциални партньори.
 • Демонстрира професионално поведение в съответствие с принципите на етичния кодекс и ценностите на компанията
 • Изготвя отчети за дейноста си.

Изисквания:

 • Висше образование;
 • Предишен опит на подобна или сходна позиция;
 • Добра компютърна грамотност: MS Office;
 • Добри пазарни умения (комуникативност и умения да убеждава);
 • Способност за самодисциплина и управление на времето;
 • Активен шофьор;
 • Възможност за командировки.

За предимство се счита:

 • Висше образование - медицина, фармация, биология или химия;
 • Опит на позиция медицински представител над 1 г.;

Компанията предлага:

 • Приятна работна атмосфера
 • Задълбочено въвеждащо обучение
 • Възможност за усъвършенстване и професионално развитие
 • Оценка спрямо приноса и резултатите
 • Технологично обезпечаване (служебен автомобил, таблет, телефон)
 • Социален пакет (ваучери за храна и допълнително здравно осигуряване)

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография, мотивационно писмо и снимка. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Do you want to receive news and advice from us?

Subscribe to our newsletter and be always informed!