Hand disinfection

Manorapid Synergy

Дезинфектант за ръце на алкохолна основа

Manorapid Synergy

  • За хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце
  • Действа бактерицидно, включително туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно
  • Добра съвместимост с кожата

Do you want to receive news and advice from us?

Subscribe to our newsletter and be always informed!