Тел: + (359 2) 865 04 26
Следете ни:

Combi Instruments

Combi Instruments

Широкоспектърен дезинфектант/почистващо средство за инструменти
На основата на глутаралдехид

Приложение: дезинфекция на инструменти
Дезинфекцията на инструменти е все още съвременен въпрос, тъй като електрическото и оптично оборудване, както и термично неустойчивите синтетични материали изискват други средства при контаминатация, освен стерилизация при нагряване. Освен това инструментите след употреба трябва незабавно да се потопят в разтвор на дезинфектант, преди да бъдат стерилизирани. Няма съмнение, че такива замърсени предмети са потенциални огнища на инфекции, както за медицинския персонал, така и за пациентите. Два важни фактора определят качеството на дезинфекцията на инструменти – спектърът на ефективност и съвместимостта с материалите. Ефективността трябва да покрива бактерии (вкл. и Tb ), гъбички, вируси (вкл. и HBV !) и спори.

Продуктът Antiseptica Combi Instruments е на основата на глутаралдехид, четвъртично амониево съединение и почистващ агент.

Продуктът не съдържа формалдехид. Antiseptica Combi Instruments е икономичен, изключително ефективен дезинфектант-детергент за дезинфекция и почистване на инструменти.
Antiseptica Combi Instruments е еднакво подходящ за дезинфекция на медицински инструменти, направени от стъкло, порцелан, метал, гума, пластмаса и др.

Употреба
Дезинфекция и почистване на инструменти
Разтваряне: 4%, т.е. 40 ml се разреждат до 1 l с вода
Време за действие: 15 min. 2%, т.е. 20 ml се разреждат до 1 l с вода
Време за действие: 1 h

Тест в практически условия - не само тест за съмнение – съгласно процедурите на DGHM (Германското дружество по хигиена и микробиология – Институт по хигиена към Университета Хайделберг-Майнц)
Antiseptica Combi Instruments е ефективен срещу всички видове бактерии, гъбички, вируси, спори.

Състав
Глутаралдехид, кватернерна амониева сол, тенсиди, инхибитори на корозия

Идентичност
Външен вид Бистра, светложълтеникава течност

Мирис
Ароматен, на цветя
pH -стойност за 2%/4%-ия разтвор – приблизително 7

Срок на годност
3 години във въздухонепроницаем контейнер

Видове опаковки
2,5 и 5 lit.-пластмасови туби

Предпазни мерки
Да се избягва контакт на кожата с концентра-та! При попадане на концентрат върху кожата изплакнете незабавно с вода! Използвайте защитни ръкавици!

ANTISEPTICA chem . pharm . Produkte GmbH
Carl - Friedrich - Gau b - Stra b e , D -50259 Pulheim Tel. 02234/984 66-0, Fax 02234/98 4 66-11.

#42

© 2020. «Sevex Pharma Ltd.» All right reserved. «Cookie policy» «Privacy policy»