Тел: + (359 2) 865 04 26
Следете ни:

Manorapid

Manorapid

Готов за употреба разтвор

Алкохолен разтвор за дезинфекция на ръце

Приложение: дезинфекция на ръце
Дезинфекцията на ръцете е едно от най-важните действия, свързани с превенцията от инфекции.
Целта е да се намалят, колкото е възможно повече, микробите, преобладаващи в тази част от тялото. Трябва да се избягва разпространяването на нежелани микроорганизми при контакт.
Дезинфекцията на ръцете трябва да унищожи напълно и бързо грам-положителните и грам-отрицателните бактерии, както и кожните гъбички и вируси ( HIV ).
При “хигиенната” дезинфекция на ръцете (против “случайната” флора) желаният резултат би трябвало да се постигне в рамките на 30 до 60 sec ,, а при дезинфекция на ръцете за “хирургични цели” (против “случайната” и “местната” флора) за около 5 min .
Установено е, че максимална редукция на броя на микробите се постига с алкохолни разтвори (80% етанол, 70% изопропанол, 60% н-пропанол или техни смеси).

Продуктът Manorapid ready for use е дезинфек-тант за ръце на основата на 70% изопропанол. Други основни съставки са: 1,3-бутандиол, ланолин-поли(оксиетилан). Продуктът се предлага и с 0,5% хлорхексидин. Manorapid ready for use е изключително добро съчетание от силна антимикробна ефективност и добра поносимост от кожата.

Идентичност
Външен вид бистра, безцветна течност
Мирис леко пикантен
pH-стойност за конц. 7,2-8,4
Относително тегло 0,850-0,890 n D 20 1,3710-1,3740
Срок на годност 3год. при стайна температура

Употреба
Хигиенна дезинфекция на ръце 3 ml , 30 sec .
Дезинфекция на ръце за операционни цели 2х5 ml , 3 min .

Видове опаковки
Бутилки от 150 ml, 500 ml, 1 lit . и 5 lit.
За 1 lit .-бутилка е възможна доставка с дозаторна помпичка.

Предпазни мерки
Да не се употребява върху лигавици и около очите!
Да се съхранява и употребява далеч от открит огън!

ANTISEPTICA chem . pharm . Produkte GmbH
Carl - Friedrich - Gau b - Stra b e , D -50259 Pulheim Tel. 02234/984 66-0, Fax 02234/98 4 66-11

#42

© 2020. «Sevex Pharma Ltd.» All right reserved. «Cookie policy» «Privacy policy»