Тел: + (359 2) 865 04 26
Следете ни:

Descocid

Descocid

Концентриран дезинфектант за повърхности на медицински изделия, произведен в съответствие с Наредбата за медицински изделия, следователно подходящ и за други повърхности. Изключително икономичен, поради екстремно ниските работни концентрации, не съдържа алдехиди

Необходимостта от налагане на икономии, а така също и минимизирането на екологичния риск, налага търсенето на модерни дезинфектанти за повърхности, такива като Descocid ®

Кратко време за реакция, при приложение във възможно най-ниска концентрация, а също и първата от всички активни субстанции, която действа не само надеждно, но и в същото време не нанася поражения на човека и на околната среда. В допълнение на това Descocid ® има слабо влияние върху протеините, притежава силен почистващ ефект, добра поносимост от страна на кожата и третираните материали, както и приятен мирис.

Области на приложение Descocid ® е комбиниран продукт, както за целева, така също и за рутинна дезинфекция и почистване на повърхности и подове във всички медицински функционални звена на болниците, в медицинската и зъболекарската практика, както и в помощните звена в болничните заведения. Поради слабата си токсичност този дезинфектант е особено подходящ за употреба в хранително-вкусовата промишленост, както и в други индустриални предприятия.

Спектър на ефективност
Бактерицидно действие (вкл. TB )
Фунгицидно действие Антивирусно действие (вкл. HIV / HBV )

Начин на приложение
За дезинфекция на повърхности
0,25% - 4 h
0.50% - 1 h
1.0% - 30 min

Количествен и качествен състав
Бензалкониев хлорид 12,0% ( m / m )
Дидецилдиметиламониев хлорид 6,0% ( m / m )
Бензоена киселина 2,0% ( m / m )
Мравчена киселина 4,9% ( m / m )

Физико-химични характеристики
Външен вид светложълта течност
Мирис
ароматен
pH-стойност
0,5% във H 2 O прибл. 5 при 20 о С
Относително тегло прибл. 1 при 20 о С
Вискозитет
около 10mPa.s при 20 о С
Точка на възплaмевяне
41 о С DIN 51755

Видове опаковки
Кашон с 4 пластмасови туби от 2,5 lit . всяка и с 2 туби по 5 lit. всяка
Пластмасови туби по 10 lit ., респ. по 30 lit . всяка.

Експертни оценки
Продуктът е тестван съгласно изискванията на OGHMP и DGHM (Австрийско дружество за хигиена, микробиология и медицинска превенция / Германското дружество по хигиена и микробиология) – тестовете са проведени в лабораторни условия и при ежедневна употреба (в практически условия)
Проф. д-р Ротер, Виена-Австрия
Проф. д-р Вернер, Шверин/Германия

Този продукт е произведен съгласно стандарт за качество ISO 9002. Произведен е в Германия. CE 0124 .

ANTISEPTICA chem . pharm . Produkte GmbH
Carl - Friedrich - Gau b - Stra b e , D -50259 Pulheim Tel. 02234/984 66-0, Fax 02234/98 4 66-11

#42

© 2020. «Sevex Pharma Ltd.» All right reserved. «Cookie policy» «Privacy policy»