Тел: + (359 2) 865 04 26
Следете ни:

Лекарствена безопасност

Лекарствена безопасност

Уважаеми пациенти,

Информацията, която ще ни предоставите, е изключително важна за откриване на непознати нежелани реакции към лекарствените продукти, разрешени за употреба на територията на България.

Чрез този формуляр, моля, да съобщавате всички подозирани нежелани реакции, наблюдавани при употребата на лекарствените продукти на Севекс Фарма ООД.

Ще ни бъдат необходими Вашите данни за контакт с цел обратна връзка, за да потвърдим получаването на съобщението; ако се наложи да поискаме допълнителна информация, както и да Ви информираме за предприетите мерки.

Уверяваме Ви, че личните данни на съобщителя/пациента се третират в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Адрес: Севекс Фарма, Отдел Регистрация,
Направление Лекарствена безопасност,
1169 София, ул. Кричим № 76;

Телефон: +359 2 865 04 26;

Факс: (02) 865 04 36;

E-mai: office@sevexpharma.com

ФОРМА ЗА ДОКЛАДВАНЕ

Уважаеми пациенти,

Информацията, която ще ни предоставите, е изключително важна за откриване на непознати
нежелани реакции към лекарствените продукти, разрешени за употреба на територията на
България.

Чрез този формуляр, моля, да съобщавате всички подозирани нежелани реакции,
наблюдавани при употребата на лекарствените продукти на Севекс Фарма ООД.

Ще ни бъдат необходими Вашите данни за контакт с цел обратна връзка, за да потвърдим
получаването на съобщението; ако се наложи да поискаме допълнителна информация, както и
да Ви информираме за предприетите мерки.

Уверяваме Ви, че личните данни на съобщителя/пациента се третират в съответствие със
Закона за защита на личните данни.


ИЗТЕГЛИ ФОРМА ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

#42

© 2019. «Sevex Pharma Ltd.» All right reserved. «Cookie policy» «Privacy policy»