Тел: + (359 2) 865 04 26
Следете ни:

Работа при нас

Работа при нас

Всички свободни към момента позиции са посочени по-долу. В случай, че в момента не набираме нови кадри, можете да изпратите Вашата автобиография като свободна кандидатура на адрес:  office@sevexpharma.com

Севекс Фарма гарантира конфиденциалността на Вашата кандидатура.

Длъжност: Медицински представител с място на работа в гр. Бургас

Задачи и отговорности:

- Презентира продуктите на компанията пред лекари и фармацевти с цел увеличаване на информираноста им за тях.

- Изпълнява плана за продажбите по утвърден от компанията график.

- Стриктно да спазва  графика , за посещенията при лекари и фармацевти, изработен от самия него и съгласуван с прекият му ръководител.

- Да поддържа и да развива вече изградените бизнес отношения.

- Да изгражда трайни отношения на доверие.

- Да създава нови контакти и да развива нови райони.

- Да дава предложения и да предлага решения относно подобряването на работата във всички нейни аспекти.

- Да изнасяне презентации и да организира обучителни модули при лекари и фармацевти.

- Да участва в организираните от  лекари и фармацевти събития с цел представяне продуктите на компанията.

- Да подържа и развива база данни за своите потенциални партньори.

- Да демонстрира професионално поведение в съответствие с принципите на етичния кодекс и ценностите на компанията

- Да изготвя отчети за дейноста си.

Изисквания:

1. Предишен опит на подобна или сходна позиция ще се счита за предимство

2. Добра компютърна грамотност: MS Office

3. Добри пазарни умения (комуникативност и умения да убеждава).

4. Способност за самодисциплина и управление на времето.

5. Активен шофьор с чиста шофьорска книжка.

6. Възможност за командировки с отсъствие от дома

За предимство се счита:

• Владеенето на  английски или друг западен език на средно или по-високо ниво;

• Образование по фармация, медицина и специалност с хуманитарна насоченост;

Компанията предлага:

• Добра работна атмосфера;

• Възможност за професионално развитие и надграждане на знанията;

• Справедливо възнаграждение.

-Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография и снимка. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Срок за подаване на документи  – 25.04.2019 г. вкл.

 

 

 

 

 

 


 

                                           

#42

© 2020. «Sevex Pharma Ltd.» All right reserved. «Cookie policy» «Privacy policy»