Тел: + (359 2) 865 04 26
Следете ни:

Услуги

Услуги

Нашият опитен екип от специалисти има капацитета да предостави на партньорите на Севекс Фарма пълна гама от услуги, свързани с въвеждането и налагането на чуждестранните фармацевтични продукти на българския пазар.
 
Севекс Фарма предлага услуги в следните области:

 • Регистрация – напълно обособен собствен отдел за регистрация, който се занимава с пълния цикъл на регистрация на лекарствени продукти според българското законодателство и осигурява точна и навременна комуникация с регулиращите органи.
 • Продажби и Логистика - освен че разполага със собствен склад за съхранение на лекарствени продукти, Севекс Фарма директно снабдява всички големи търговци на едро в страната.
 • Продуктов мениджмънт:
  • Маркетингов анализ на пазара - анализ на тенденциите, конкуренцията и приложимите маркетингови стратегии
  • Маркетингов отдел, занимаващ се изключително с налагането на продуктите нашите партньори – изработване на маркетингови стратегии и организиране на рекламна дейност: кампании, участие и организиране на симпозиуми, семинари, лекции, изграждане на мрежа от лидери на общественото мнение, издаване на месечно приложение "Банка Здраве" във вестник Банкер
  • Мрежа от медицински представители, обхващаща цялата територия на страната. Нашите медицински представители осъществяват ежедневни посещения на общопрактикуващи лекари, специалисти, медицински центрове, болници, клиники и аптеки, постигайки едни от най-високите рейтинги сред колегите си в страната*
  • Специализиран софтуер - мониторинг, контрол и оценка на продажбите, както и представянето на медицинските представители.


* Резултати от представително проучване, проведено от IMS (международната компания за маркетингови данни и статистика във фармацевтичната и здравната сфера) на територията на цяла България.

#42

© 2020. «Sevex Pharma Ltd.» All right reserved. «Cookie policy» «Privacy policy»