Тел: + (359 2) 865 04 26
Следете ни:

Лечението на грипа трябва да е комплексно

Лечението на грипа трябва да е комплексно

Патогенезата на грипната инфекция обуславя до голяма степен и посоката на лечението ѝ. В първата тройка на лекарствените групи, повлияващи това заболяване са имуномодулаторите.

От значение е правилният избор на имуномодулатор. Както при всяка терапия и тук принципът „медицина основана на доказателства“ трябва да се спазва.

Богатият клиничен опит, авторитетните клинични наблюдения, дългогодишното присъствие на лекарствения продукт в международни и месни терапевтични схеми са такива доказателства.

http://sevexpharma.com/publication.pdf

#42

© 2020. «Sevex Pharma Ltd.» All right reserved. «Cookie policy» «Privacy policy»