Тел: + (359 2) 865 04 26
Следете ни:

I КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА НА ГЪРДА

I КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА НА ГЪРДА

На 2 и 3 ноември 2018 г. „Севекс Фарма“ се включи в Първата конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда.

Събитието се състоя в столичния хотел „Рамада“. Водещи специалисти от цялата страна и гост-лектори от Европейската асоциация по образна дигнастика на гърда (EUSOBI) представиха своя опит в областта на мамографията, ултразвуковата диагностика и приложението на магнитно - резонансната томография при ранното диагностициране на рака на гърдата. Специален акцент върху заболяемостта и смъртността от карцином на гърдата бе поставен чрез доклад от представител на  Националния раков регистър у нас.

„Севекс Фарма“ участва в конференцията с щанд и презентация. Д-р Тихомир Гемеджиев представи

Фемикур

Това е растителен лекарствен продукт, който намалява повишената секреция на хормона пролаткин. Фемикур облекчава физическите и психологичните симптоми на предменструалния синдром.

Форумът приключи с практически курс, организиран с помощта на водещи медицински компании.

Участниците в конференцията се запознаха с новостите в съвременната образна диагностика и с оригинални технологични подходи при редки и усложнени клинични случаи.

#42

© 2020. «Sevex Pharma Ltd.» All right reserved. «Cookie policy» «Privacy policy»