Тел: + (359 2) 865 04 26
Следете ни:

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХЕПАТОЛОГИЯ

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХЕПАТОЛОГИЯ

„Севекс Фарма“ взе участвие в  Четвъртата национална конференция по хепатология, която се проведе на  7 и 8 декември 2018 г. в  столичния Национален дворец на културата.  

Това значимо научно събитие бе организирано от Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография и Българската асоциация за изучаване на черния дроб. Конференцията бе посветена на чернодробните прояви при различни заболявания: сърдечно-съдови; белодробни; бъбречни; ендокринни; хематологични; ревматологични; неврологични; инфекциозни и дерматологични. Бяха разгледани също чернодробни увреждания, настъпили при онкологична терапия, бременност или след хирургични интервенции.Утвърдени специалисти и млади лекари  изнесоха доклади и съобщения, разгледаха клинични случи и запознаха аудиторията с настоящи и бъдещи научни проекти.

„Севекс Фарма“ подкрепи форума, участвайки с щанд,  където нейните медедицински представители - Милен Иванов  и Хрисимира Тодорова ( отговорни за регион София), показаха продукта:

Цефасилимарин

Той е естествен хепатопротектор и антиоксидант.  Предпазва и възстановява клетките на черния дроб, подпомага процеса на очистване на организма, има противовъзпалителен и противотуморен ефект.

Участниците в Четвъртата национална конференция по хепатология многократно изразиха своето виждане, че интердисциплинарните взаимодействия са ежедневно събитие в клиничната практика и за да се постига ефективност са нужни  координирани компетентни усилия от страна на специалистите. В тази насока от огромно значение е предварителната информираност  на медици и фармацевти, както и нагласата им за поливалентно корелативно мислене при навременната диагностика и лечение на чернодробните проблеми.

 

 

 

#42

© 2020. «Sevex Pharma Ltd.» All right reserved. «Cookie policy» «Privacy policy»