-Плащане-

1. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на продуктите или при тяхната доставка по един от следните начини:

  • Чрез кредитна/дебитна карта;
  • С наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер;

2. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия, Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“, да заплаща на Доставчика, авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от САЙТА стока. В случай на плащане чрез „наложен платеж“ при доставката, Потребителят получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за обработване и доставка на поръчката. Потребителят предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка, посочена във фактурата/касовата бележка. Плащането се отбелязва в талона за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на Потребителя. С подписването на талона за приемо-предаване, Потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, посочена във фактурата/касовата бележка.

3. Всички представени на САЙТА цени са в български лева като Доставчикът си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на САЙТА цени на продукти са крайни и включват всички данъци и такси.

4. Представените в САЙТА цени не включват разходите за доставка. Тези разходи, както и всички други възможни разходи се определят допълнително, като информация за техният размер се предоставя на Потребителя в САЙТА преди завършването на поръчката. Цената за доставка за Потребителя може да бъде по-ниска от официално обявената от съответният спедитор, тъй като Доставчикът може да поеме част от нея.

5. Възможно е на даден продукт да фигурира цена, която е зачертана с линия и/или има червен етикет с надпис, указващ наличието на промоция в цената. Задрасканата цена има само информативен характер, като посочва старата цена на продукта в магазина и няма отношение към действително дължимата цена, която е посочена изрично.

-Текущи промоции-

Искате ли да получавате новини и съвети от нас?

Абонирайте се за нашия бюлетин и бъдете винаги информирани!