-Защита на личните данни-

I. Въведение

Ние от „СЕВЕКС - ФАРМА“ ООД (Наричано по-долу „Администратор“, „Севекс – Фарма” или „Дружеството“) сме администратор на лични данни и осъществяваме дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на личните данни (Общ регламент за защита на личните данни) на физическите лица и тяхното обработване. Тази политика има за цел да Ви информира, като потребители на https://sevexpharma.com/, наричано по-долу „САЙТА“, за събирането, обработването и съхраняването на личните Ви данни, както и правата, които имате в тази връзка. Политиката за защита на лични данни може да бъде променяна с оглед развитието на отношенията свързани с обработката на лични данни и стремежът на Севекс – Фарма да отрази това развитие в практиката си, с цел подобряване на политиката за защита на личните данни.

II. Дефиниции на използваните в настоящата политика термини

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Субект на данни“ означава физическо лице, което е идентифицирано чрез личните си данни или може да бъде идентифицирано;

„Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване;

„Администратор на лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва вашите лични данни от името на Администратора.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден САЙТ. Те позволяват на САЙТА да запаметява вашите действия и предпочитания (като например език, размер на шрифта и други настройки за показване на съдържанието) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате САЙТА или преминавате от една страница към друга. Чрез събраната от бисквитките информация персонализираме нашия САЙТ според вашите нужди като извършваме подобрения върху него. Бисквитките позволяват на САЙТА да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

„Ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

III. На какво основание обработваме личните Ви данни и какви са целите и принципите за обработка

1. Основание за обработка

Ние от Севекс – Фарма събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни във връзка с използването на САЙТА основавайки се на чл. 6, ал. 1 от Общия Регламент за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на нашето задължение за изпълнение на договор с Вас и спазване на законово задължение, когато Ви предоставяме стоки, които сте поръчали през САЙТА. Когато Вие се свързвате с нас през формата ни за контакт или пък предоставяте личните си данни във връзка с кандидатстване за работа за обявена в САЙТА позиция Вие ни предоставяте Вашето съгласие и ние обработваме Вашите лични данни въз основа на него. Ние може да събираме и обработваме и други Ваши лични данни за целите на нашите легитимни интереси.

2. Цели на обработването

Ние събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни с цел:

 • Предоставяне на услуги

Всички лични данни, които събираме при използване на САЙТА са с цел предоставяне на достъп до съдържание, персонализирано и ограничено спрямо критериите, заложени от Вас, предоставяне на пълна функционалност за използване на САЙТА, включително:

-Създаване и управление на профил в сайта;
-Сключване на договор, както и персонализация на страната по този договор;
-Обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране;
-Разрешаване на проблеми, свързани с поръчките;
-Връщане на продуктите и възстановяване на стойността им;
-Даване на отговори на въпроси свързани с поръчката;

Също така част от Вашите лични данни се събират за счетоводни цели, защита на сигурността и изпълнение на задължения към държавни и общински органи. Използвайки регистрационните форми в САЙТА, Вие можете да оставите коментар, чрез който да изразите своето мнение за нас по отношение на предоставените от нас услуги, мнение за продукт/и, както и да оставите коментар към публикувана от нас статия.

 • Подбор на персонал

Чрез нашият САЙТ Вие може да разберете какви свободни позиции за работа има в Севекс – Фарма. В случай, че някоя позиция е подходяща за Вас може да кандидатствате през САЙТА и да подадете онлайн необходимите документи. В този случай ние ще ви идентифицираме и ще обработим изпратените от Вас лични данни за целите на подбора.

 • Маркетингова дейност

Когато предоставите лични данни и се съгласите същите да бъдат използвани за осъществяване на маркетингова дейност, ние ще ги обработваме с цел да Ви информираме за нови продукти, налични отстъпки, получаване на бюлетин и други рекламни съобщения и да анализираме Вашето потребителско поведение чрез използването на бисквитки, за да ви предоставим информация, представляваща интерес за вас В тези случаи ние можем да използваме данни за Вашето потребителско поведение (например, разгледани продукти, продукти, добавени в Акаунт/Любими, закупени продукти). Повече за това какви бисквитки използваме, можете да научите в Раздел V. След абониране за нашия бюлетин, Вие ще получавате маркетингови съобщения. По всяко време Вие можете да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингови съобщения и ние незабавно ще прекратим изпращането им към Вас. Ако искате да оттеглите съгласието си за получаване на бюлетин, можете да го направите по един от следните начини:

-чрез линка за отписване, включен във всеки имейл, който Ви изпращаме; или
-като ни изпратите имейл за отказ на news@sevexpharma.com
-чрез функционалност в нашия сайт, чрез която Вие можете да изтриете своя личен профил от нашата система.

3. Ние спазваме следните принципи, свързани с обработването на лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
 • Събиране за конкретни легитимни цели, без по-нататъшно обработване по начини, несъвместими с тези цели.
 • Ограничение, точност и поддържане в актуален вид на Вашите данни.
 • Идентифициране на субекта на данните за период не по-дълъг от необходимото за изпълнение на целите.
 • Подходящо ниво на сигурност на данните, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване.

IV. Видове лични данни

За да Ви предоставим ефективен достъп до САЙТА събираме, обработваме и съхраняваме следните лични данни:

 • Име, фамилия, e-mail адрес и парола, когато се регистрирате, за улеснение използването на услугите на САЙТА на Администратора.

Регистрация на потребителя в САЙТА има за цел да улесни използването на САЙТА. Регистрацията прави пазаруването в САЙТА по-лесно и достъпно. Тези лични данни се събират и обработват от нас на договорно основание-Регламент (ЕС) 2016/679, чл.6, ал.1, б).

 • Име, фамилия, e-mail адрес, телефон, населено място, област, адрес, пощенски код при покупка на продукти от нашия онлайн магазин.

Създаването на профил за използване на САЙТА не е задължителна стъпка при закупуване на продукт от нашия магазин. Без значение дали Потребителят има регистрация на САЙТА или не, тези лични данни се събират и обработват от нас на договорно основание – Регламент (ЕС) 2016/679 , чл.6, ал.1, б).

 • Име на фирма, ЕИК, МОЛ и адрес при избор за издаване на фактура при поръчка на стоки от юридическо лице и имена, ЕГН и адрес при избор за издаване на фактура при поръчка на стоки от физическо лице.

При поръчка на стоки на САЙТА Вие имате възможност да поискате да Ви бъде издадена фактура. Вие избирате дали да бъде издадена фактура на физическо или юридическо лице и ни предоставяте необходимите за това данни. В този случай ние събираме и обработваме лични данни на законово основание - Регламент (ЕС) 2016/679 , чл.6, ал.1, в).

 • Име, фамилия, e-mail адрес, образование, желана позиция, CV, мотивационно писмо при кандидатстване за работа чрез САЙТА.

Когато кандидатствате за работа през САЙТА, Вие предоставяте личните си данни за целите на подбора и на основание съгласие - Регламент (ЕС) 2016/679 , чл.6, ал.1, а).

 • Информация за устройството, от което посещавате сайта, както и демографска информация, когато влизате на САЙТА.

Тези данни ние събираме и обработваме на основание наш легитимен интерес Регламент (ЕС) 2016/679, чл.6, ал.1 , е).

 • Бисквитки за индивидуализиране на браузера Ви – бисквитки за статистика, функционални бисквитки и бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама.

Дружеството събира данни чрез бисквитките, които използва. Бисквитките за статистики се използват с цел да ни помагат да водим статистика как Вие използвате САЙТА. Функционалните бисквитки се използват с цел правилно функциониране на САЙТА и оптималното му използване, като Ви предоставят улеснен достъп до услугите, които САЙТА предоставя. Повече за това какви лични данни обработваме чрез тези бисквитки можете да научите в Раздел V.

 • Имена и е-mail адрес, при попълване на формата за контакт на САЙТА и изпращане на съобщение до нас.

САЙТА Ви дава възможност да се свържете с нас и да ни изпратите съобщение, като попълните формата за контакт или да дадете своето мнение. Тези данни ние събираме и обработваме на основание наш легитимен интерес за отговаряне на постъпили запитвания от потребителите и анализ на оценката от потребителите – Регламент (ЕС) 2016/679, чл.6, ал.1 , е).

 • Имена и е-mail адрес, при изпращане на мнение за нас от страна на потребителя, мнение за продукт/и, както и при изпращане на коментар към публикувана от нас статия.

САЙТА Ви дава възможност да изразите своето мнение за нас по отношение на предлаганите от нас услуги, да изразите мнение за предлаганите от нас продукти, както и да напишете коментар към публикувана от нас статия. Тези данни ние събираме и обработваме на основание наш легитимен интерес за отговаряне на постъпили запитвания от потребителите и анализ на оценката от потребителите – Регламент (ЕС) 2016/679, чл.6, ал.1 , е).

 • Имена и е-mail адрес, при абониране за бюлетин.

Когато се абонирате за бюлетин Вие ни предоставяте вашите лични данни доброволно като в тези случаи ние събираме и обработваме Вашите лични данни на основание съгласие - Регламент (ЕС) 2016/679 , чл.6, ал.1, а).

V. Употреба на бисквитки

Ние понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки “cookies”, за да може този САЙТ да работи както трябва. Повечето съвременни сайтове също използват този метод. За нас е важно да знаете какви бисквитки използва нашият САЙТ и за какви цели. Бисквитките, които използваме, са такива запазващи информация за настройките на достъпност на САЙТА, което значи – размер на шрифта, цветова тема, форматиращи кода стилове. Бисквитките, които използваме за контрол на вида на САЙТА са такива осигуряващи достъп на хора в неравностойно положение и важат докато не бъдат изключени от съответната опция.

САЙТЪТ може да използва една или няколко от следните видове бисквитки, в зависимост от тяхната степен на необходимост:

 • Системно необходими бисквитки

Това са бисквитки, без които функционирането на САЙТА е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в САЙТА, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

 • Бисквитки за функционалност

Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на САЙТА и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

 • Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама

Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на САЙТА с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой посетители на САЙТА, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в САЙТА и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, САЙТЪТ използва:

Google: САЙТА използва услугата Analytics на Google, с цел анализ и статистика включително, за да проследява посетителите и определя как те използват САЙТА. Тези бисквитки се използват за анализиране на удобството за ползване на САЙТА и подобряване на неговата използваемост, като се вземат предвид нуждите на посетителите. САЙТА използва и други бисквитки на Google и свързани с Google напр. Youtube.

Повече за бисквитките, закачени от Google през нашия уебсайт, може да откриете на адрес: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

Facebook Pixel: САЙТА използва Facebook Pixel, за да измерва ефективността на кампаниите в социалните медии. Събраната чрез Facebook Pixel информация се използва за маркетингови и аналитични цели и генерира статистика за ефективността на Facebook рекламите на САЙТА. Facebook Pixel е инструмент, който осигурява връзка на САЙТА към страницата му във Facebook. Връзката се осъществява чрез прикачване на бисквитка от домейна на Facebook към устройството на потребителя, чрез която социалната мрежа може да проследява потребителското поведение.

Повече относно данните, събирани от Facebook чрез бисквитки, поставени на нашия уебсайт, можете да получите от политиката им за управление на поверителността и защита на личните данни на адрес: https://www.facebook.com/policy.php

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои от услуги и функциите му да не работят във вашия Интернет браузър.

Внимание: отказът от бисквитки ще изтрие всички бисквитки и може да премахне някои бутони и функционалности на САЙТА.

VI. Защита на личните данни

Дружеството може да събира и обработва т.н. „чувствителни лични данни“ , в т.ч. данни за здравословното състояние и данни за получени нежелани лекарствени реакции на потребителите само въз основа на изрично съгласие по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 , чл.9, ал.2, а).

Личните данни, които събираме през САЙТА са събрани от лицата, за които се отнасят. Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения с предоставените ни лични данни. Ние не събираме и не обработваме лични данни за лица под 18 години, освен ако не е на лице изричното съгласие на родителя или настойника на лицето.

Ние сме предприели всички административни, технически и физически мерки за защита на личните Ви данни от загуба, злоупотреба, кражба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Сайта използва SSL протокол, за да предотврати възможността за злоупотреба данни от трети лица. Всеки наш служител е обучен и задължен да спазва поверителността на информацията ви, както и необходимите организационни и технически мерки като има достъп до личните ви данни съобразно неговите задължения.

VII. Предаване на лични Ви данни

Ние използваме доставчици на услуги, които извършват определени дейности от наше име. Тези доставчици на услуги може да са разположени, както в страни от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и в САЩ или други държави по света и да предлагат услуги като обработване на плащания, клиентска поддръжка, изпълнение на поръчки, доставка на стоки, IT услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели, освен за извършване на услугите.

VIII. Срок на съхранение на личните Ви данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни докато профила Ви в САЙТА съществува. След неговото изтриване Администраторът следва да положи необходимите мерки за изтриването на тези данни, без ненужно забавяне и ако законът позволява това.

Данните, предоставени във връзка с направените онлайн поръчки, се съхраняват от нас за срок от 5 години за целите на защита на правните ни интереси, съдебни или административни спорове с потребителите на САЙТА. Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които ние можем да изискаме на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години.

В случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед на изпълнение на нормативно задължение или с оглед наши легитимни интереси, ние сме задължени да Ви уведомим за конкретното удължаване на срока и основанието за него.

Данните, предоставени при попълване на формата за контакт на САЙТА или при отправянето на заявка към нас се съхраняват за срок от 2 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.

IX. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете част или всичките Ви лични данни да продължават да бъдат обработвани от нас за конкретна или за всички цели на обработване, имате правото по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като попълните форма за оттегляне на съгласие или чрез искане в свободен текст.

Право на достъп и коригиране на данните. Право на възражение

Вие имате право да поискате и да получите достъп до данните си, свързани с Вас и до информацията отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни от наша страна.

Вие имате право да коригирате неточни или да попълните непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в САЙТА или чрез искане до нас.

Ако ние обработваме Вашите лични данни на основание легитимен интерес, Вие имате правото да възразите срещу това обработване във всеки един момент.

Право на изтриване на данните („право да бъдеш забравен“). Право на ограничаване на обработката.

Когато е налице някое от посочените по долу основания, Вие имате право да поискате от нас да изтрием част или всички Ваши лични данни, като имаме задължение да го направим, без ненужното забравяне.

 • Личните данни се обработват по различен начин от първоначалния.
 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани.
 • След оттегляне на съгласието Ви за обработване на личните данни и не е налице друго правно основание за тяхната обработка.
 • Личните данни се обработват незаконосъобразно.
 • Вие възразите срещу обработването на личните Ви данни с цел предлагане на услуги свързани с информационното общество.
 • Личните данни се съхраняват и обработват за по-дълъг срок от законово установения и за това Вие не сте дали изричното си съгласие.

Вие имате право да поискате от нас личните Ви данни да бъдат обработвани ограничено – за определени цели.

Право на преносимост на данните.

При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран формат, който може да се разчете от машина.

Право да упражните правата си.

За да упражните правата си по предходните членове, следва да се обърнете към нас или на електронния ни адрес office@sevexpharma.com или на адреса, посочен по-горе.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.

Ние не носим отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на нашия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност.

Право на подаване на жалба пред надзорен орган.

Ако мислите, че правата ви във връзка с личните данни са били нарушени, моля да се свържете с нас, за да можем да намерим решение на въпроса.

Може да се свържете и с местните органи по защита на личните данни и да подадете жалба при тях.

В България това е Комисията по защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2
Уебсайт: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Тел.: 0035929153518

Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на Вашите лични данни, ще Ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия САЙТ и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените.

Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от ………..

Тази Политика за защита на личните данни не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или функции на социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни чрез нашия САЙТ за Ваше удобство. Съветваме Ви да се запознаете с политиката за поверителност на всеки сайт, в който влизате, преди да позволите събиране на данни за Вас.

-Текущи промоции-

Искате ли да получавате новини и съвети от нас?

Абонирайте се за нашия бюлетин и бъдете винаги информирани!