Широкоспектърно действие

Широкоспектърно действие

Кратко време за контакт

Кратко време за контакт

Без формалдехид

Без формалдехид

Манурапид Синерджи

Производител: ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH

Дезинфектант за ръце на алкохолна основа

Безплатна доставка над 60 лв.
Тегло: 0.960 кг. Продуктов код: 38
30,03 лв. 2999-10-10
Не е налично
 
 • За хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце
 • Действа бактерицидно, включително туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно
 • Добра съвместимост с кожата
 • С ниско съдържание на алкохол

Манурапид Синерджи / Manorapid Synergy е готов за употреба алкохолен разтвор за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Той е с ниско съдържание на алкохол и с добра съвместимост с кожата. Проявява отлична ефикасност срещу развити и неразвити вируси. Manorapid Synergy силно спомага за предпазването и контрола на инфекции, особено на места с повишен риск от вирусни замърсявания.
Manorapid Synergy притежава широк спектър на действие: бактерицидно, включително туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно (HBV, HIV, Polioviruses).
Дезинфекцията на ръцете е едно от най-важните действия, свързани с превенцията от инфекции. Целта е да се намалят, колкото е възможно повече, микробите, преобладаващи в тази част от тялото. Дезинфекцията на ръцете трябва да унищожи напълно и бързо грам-положителните и грам-отрицателните бактерии, както и кожните гъбички и вируси (HIV).
При “хигиенната” дезинфекция на ръцете (против „случайната“ флора) желаният резултат би трябвало да се постигне в рамките на 30 до 60 секунди, а при дезинфекция на ръцете за „хирургични цели“ (против “случайната” и “местната” флора) за около 5 минути.
Установено е, че максимална редукция на броя на микробите се постига с алкохолни разтвори (80% етанол, 70% изопропанол, 60% н-пропанол или техни смеси).

100 g съдържат: 57,6 g Етилов алкохол; 10,0 g Пропан-1-ол

а/Хигиенна дезинфекция на ръце – омокряне на кожата на ръце с необходимото количество, за да ги поддържа влажни в продължение на 30 секунди.
При замърсяване с Polioviruses – кожата на ръце се омокря с необходимото количество, за да ги поддържа влажни в продължение на 1 минута.

б/Хирургична дезинфекция на ръце – омокряне на кожата на ръце с необходимото количество, за да ги поддържа влажни в продължение на 3 минути.

Manorapid Synergy е готов за употреба биоцид. Предназначен е за професионална употреба.
Манурапид Синерджи / Manorapid Synergy е регистриран биоцид в Министерство на Здравеопазването с регистрационен № 0197-2/04.09.2017.
Преди употреба, моля запознайте се с информационния лист за безопасност, както и прочетете внимателно етикета и листовката. Продуктът е произведен съгласно международна система за управление на качеството ISO 9001 и EN ISO 13485.

Състав:

Наименование

CAS № и ЕС №

Концентрация

1.

Етилов алкохол

CAS № 64-17-5
ЕС № 200-578-6

57.60 g/100 g

2.

Пропан-1-ол

CAS № 71-23-8
ЕС № 200-746-9

10.00 g/l00g

Вид на биоцида:
Главна група 1 –
Дезинфектанти
Продуктов тип 1 – Хигиена на човека
Област на приложение: Манурапид Синерджи е с бактерицидно, включително туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно (HBV, HIV, Polioviruses) действие с област на приложение: Хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце

Категория на потребители: професионална

Странични ефекти: Сместа съдържа Ланолин ПЕГ-75, който може да причини алергична реакция.
Специални съвети:

 • Само за външна употреба. В случай на поглъщане, консултирайте се с лекар.
 • Да не се прилага върху открити рани и лигавици.
 • Да се съхранява извън обсега на деца.
 • Съдържа алкохол, възпламеним продукт.
 • Да се пази от топлина и нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.
 • Избягвайте контакт с очите. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода. При продължително дразнене, потърсете медицинска помощ/съвет.
 • Да не се забравя изполването на защитни кремове за кожата при многократното приложение на дезинфектанта.

Коментари за продукта

0

Напишете коментар

Няма намерени резултати.

Искате ли да получавате новини и съвети от нас?

Абонирайте се за нашия бюлетин и бъдете винаги информирани!