-How to order-

1. Потребителят използва интерфейса на страницата на Доставчика в САЙТА, за да сключи договор за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика в САЙТА продукти.

2. В случаите на поръчка на продукти без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема настоящите общи условия при поръчване на съответната стока като поставя отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на личните данни и ги приемам“ и натиска бутона „Завърши поръчката“.

3. Потребителят сключват договор за покупко-продажба на продуктите в САЙТА по следната процедура:

  • Влизане в системата за извършване на поръчки в САЙТА.
  • Избиране или конфигуриране на един или повече от предлаганите от Доставчика в САЙТА продукти и добавянето им към списък със продукти за покупка.
  • Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора и предоставяне на лични данни за извършване на доставката (две имена, адрес за доставка или адрес до офис на куриер, електронна поща и телефон).
  • Избор на начин и момент за плащане на цената.
  • Приемане на настоящите общи условия от нерегистрирани потребители.
  • Предоставяне на съответните данни за издаване на фактура, в случай че Потребителят е заявил това;
  • Потвърждение на поръчката от Доставчика;

4. Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на продуктите, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък с продукти за покупка.

5. Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба продукти.

6. Правата на Потребителите във връзка с доставените продукти се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите продукти. В случай, че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите продукти, доставени на Потребителя.

7. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

-Current promotions-

Do you want to receive news and advice from us?

Subscribe to our newsletter and be always informed!