Liver

Cefasilymarin

За здрав черен дроб

Cefasilymarin

  • Предпазва и възстановява черния дроб и функциите му
  • Безопасен и подходящ за дългосрочно приложение
  • Оптимално количество високопречистен силимарин

Do you want to receive news and advice from us?

Subscribe to our newsletter and be always informed!